Aanvulling ZW

 

Correspondentieadres:

Achmea Servicedesk
AZW
Postbus 8545
3503 RM Utrecht

 

 

 

Aanvulling op de Ziektewet-uitkering

 

 

U bent uitzendkracht en wordt ziek, terwijl u op dat moment geen werkgever heeft. Dan krijgt u een Ziektewet-uitkering van UWV. In de CAO voor uitzendkrachten staat dat uitzendondernemingen zorgen voor een aanvulling op deze Ziektewet-uitkering. In 2005 is UWV gestopt met het berekenen en uitbetalen van aanvullende Ziektewet-uitkerin­gen. Achmea heeft de uitvoering van de aanvullingen overge­nomen. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit onderwerp en de laatste stand van zaken over uw aanvulling.

 

 

 

 

Uitkering en aanvulling

Uitzendkrachten die bij ziekte geen werkgever meer hebben krijgen een Ziektewet-uitkering van UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het bruto dagloon. Het dagloon wordt door UWV berekend n.a.v. het laatste (gemiddelde) jaarinkomen. In de CAO voor uitzendkrachten is geregeld dat uitzendondernemingen zorgen voor een aanvulling op de Ziektewet-uitkering. Uitzendkrachten die werken onder de ABU-CAO krijgen in het eerste ziektejaar een aanvulling van 21% van het laatste (gemiddelde) jaarinkomen. Uitzendkrachten die na 1 juli 2006 arbeidsongeschikt zijn geworden, en waarvoor het verzuim na 2 juli 2007 nog steeds geldt, ontvangen in het tweede ziektejaar een aanvulling van 10%. Uitzendkrachten die werken onder de NBBU-CAO hebben gedurende één jaar recht op een aanvulling van 20%.


Achmea regelt uw aanvulling

UWV is op 1 september 2005 gestopt met het berekenen en uitbetalen van aanvullingen op de Ziektewet-uitkering. Achmea heeft de uitvoering van deze regeling overgenomen. Achmea ontvangt van UWV eenmaal per vier weken de noodzakelijke informatie om deze aanvullende uitkeringen te kunnen berekenen en uit te betalen.


Periode waarover uw aanvulling betrekking heeft

De periode waarover u uitkering ontvangt is afhankelijk van de registratie van de systemen bij UWV. De periode waarover de uitkering berekend is, is niet voor iedereen hetzelfde. In ieder geval is zeker dat de betaling die u nu ontvangt aansluit bij de laatste uitkering van de aanvulling. Het kan dus niet zo zijn dat er bijvoorbeeld twee weken zijn 'overgeslagen'.

Informatie over de uitbetaling

In de volgende tabel wordt de betaling van de AZW weergegeven. In de eerste kolom ziet u de week waarin u uw aanvullende uitkering ontvangt. De tweede kolom geeft weer over welke periode u de uitkering van UWV heeft ontvangen.

Voorbeeld: De betaling van de AZW die u in week 3 (2013) ontvangt, betreft de aanvulling over de UWV-uitkering(en) over de periode van 3 december t/m 30 december 2012.

 

AZW-uitbetaling

Periode waarover u uitkering van UWV heeft ontvangen

week 3 (2014)

2 december t/m 29 december 2013

week 7

30 december t/m 26 januari 2014

week 11

27 januari t/m 23 februari 2014

week 15

24 februari t/m 23 maart 2014

week 19

24 maart t/m 20 april 2014

week 23

21 april t/m 18 mei 2014

week 27

19 mei t/m 15 juni 2014

week 31

16 juni t/m 13 juli 2014

week 35

14 juli t/m 10 augustus 2014

week 39

11 augustus t/m 7 september 2014

week 43

8 september t/m 5 oktober 2014

week 47

6 oktober t/m 2 november 2014

week 51

3 november t/m 30 november 2014

week 3 (2015)

1 december t/m 28 december 2014

 

Meer vragen? Bekijk dan de lijst met veel gestelde vragen.

 

Nog aanvulling tegoed?

Het komt voor dat u na deze betaling nog steeds een deel aanvulling uit een recent verleden tegoed heeft. Deze aanvulling betreft dan een periode waarover Achmea nog geen gegevens heeft ontvangen van UWV. De aanvulling die u nog tegoed heeft, wordt dan bij een volgende betalingsronde aan u overgemaakt.


Let op: Als u daadwerkelijk een wettelijke Ziektewet-uitkering (70%) heeft ontvangen, beschikt Achmea over de noodzakelijke gegevens voor de berekening en betaling van de aanvullende (20% of 21%) uitkering.


Onterechte uitkeringen

Indien u een onterechte betaling heeft ontvangen dient u die terug te betalen. De uitzendkrachten bij wie dit van toepassing is, ontvangen een bericht van Achmea of van hun uitzendorganisatie. Het bedrag dat teveel is uitgekeerd zal vervolgens worden teruggevorderd.


De volgende situaties kunnen aanleiding zijn geweest voor een correctie van uw AZW-uitkering:

·          Herziene hersteldatum

·          Wijziging van uw dagloon

·          Een 100% ZW-uitkering door UWV in plaats van 70%

·          Neveninkomsten die UWV later heeft verwerkt

·          Met terugwerkende kracht in de WAO

 

U heeft alleen recht op een aanvulling als u tijdens een uitzendovereen­komst, met een contract met uitzendbeding, ziek bent geworden. U heeft in ieder geval geen recht op een aanvulling van Achmea:

·          als uw inkomen hierdoor hoger wordt dan tijdens uw niet-zieke periode;

·          als u ziek wordt vanuit een situatie van werkloosheid;

·          als u langer dan één jaar (ingeval van NBBU-contract) of langer dan twee jaar (ingeval van ABU-contract) ziek bent.

 

Voor meer informatie over de regeling, zie ook:
www.abu.nl/publicaties/cao of
www.nbbu.nl/pagina/nbbu-cao-voor-uitzendkrachten-0.

Jaaropgaven

Klik hier voor meer informatie over de jaaropgaven.

 

Veelgestelde vragen

Heeft u nog meer vragen? Klik dan hier.

 

 

 

 

 

Meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie

 

 

 

 Veel gestelde vragen